Universiti Teknologi MARA
Caw. Selangor Kampus Dengkil
43800 Dengkil, Selangor
korporatasasi@uitm.edu.my
0389245200